Szkolenie Diagnostów

Kurs diagnosty samochodowego

Kurs dla kandydatów na diagnostów samochodowych:
– zajęcia prowadzone przez doświadczonych diagnostów z wieloletnim stażem,
– osoby szkolone otrzymują kompletne materiały edukacyjne,
– zajęcia odbywają się w zależności od potrzeb kursantów w dni robocze oraz weekendy,
– podczas szkolenia zapewniamy serwis kawowy i przekąski,
– istnieje możliwość zorganizowania noclegów w przystępnej cenie.

Nasza firma została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w dniu 25.10.2005 r. pod nr ewidencyjnym 2.30/00298/2005.

Opis kursu

Kurs diagnosty samochodowego rozpoczyna się od części teoretycznej, na której kandydaci otrzymują niezbędne materiały edukacyjne w postaci wydrukowanych aktów prawnych. Jest to istotne, ponieważ od samego początku przyszły diagnosta oswaja się z rozporządzeniami, które towarzyszyć będą mu w przyszłej pracy. Po części teoretycznej realizowane są zajęcia praktyczne na Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, gdzie kursanci zapoznania się budową i wyposażeniem stacji diagnostycznej oraz sposobem przeprowadzania badań technicznych.

W szczególnych przypadkach możemy przeprowadzić szkolenie w dowolnym miejscu pod warunkiem zapewnieniu dostępu do sali wykładowej oraz stacji diagnostycznej. W takim przypadku oferta dostosowana jest indywidualnie. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, daje możliwość wykonywania zawodu diagnosty osobie, która:
1. Posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę.
2. Odbyła wymagane szkolenie (kurs na diagnostę samochodowego, zgodny z wytycznymi ustawy).
3. Zdała egzamin kwalifikacyjny (w części teoretycznej i praktycznej) przeprowadzany przez egzaminatorów Transportowego Dozoru Technicznego.

WARUNKIEM do uzyskania uprawnień JEST POSIADANIE WYKSZTAŁCENIA:
1. Wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo lub
2. Średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów lub
3. Wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów. lub
4. Średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów

Zgodnie z dodanym art. 84 ust. 2c do ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z obowiązku odbycia szkolenia będą zwolnione osoby, które ukończyły studia wyższe w obszarze nauk technicznych obejmujących wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.

Program dla kursu diagnosty

Nr. częściRodzaj szkoleniaLiczba godzinCena
ISzkolenie podstawowe w zakresie przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzania oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.54 godz.
IISzkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h.9 godz.
IIISzkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych.16 godz.
IVSzkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem.14 godz.
VSzkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych:

– pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie,

– pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę o ile wymagają specjalistycznego badania oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym,
– pojazdów marki SAM, co do zgodności z warunkami technicznymi.

23 godz.
Razem:116 godz.3000 zł


Powyższe ceny są cenami brutto. Usługa zwolniona z podatku VAT.


Transportowy Dozór Techniczny – informacja o egzaminie (http://www.tdt.pl/badania-techniczne-pojazdow/egzaminowanie-diagnostow/komunikaty-o-terminach-egzaminow.html)

Projekt i realizacja:© 2021 Webtom.pl /strony www Piła