Rekonstrukcja

Rekonstrukcja wypadków drogowych

Jednym z podstawowych dla rzeczoznawców i biegłych sądowych narzędzi weryfikacji informacji i danych wynikających z dowodów jest kryminalistyczna rekonstrukcja wypadku. W oparciu o zgromadzony rzeczowy materiał dowodowy dokonuje się odtworzenia przebiegu zdarzenia. W zależności od ilości oraz jakości dowodów materialnych można dokonać rekonstrukcji niektórych fragmentów faz zajścia lub zrekonstruować pełen zakres przebiegu.

Rekonstrukcja musi być wykonana w sposób spójny, logiczny i zgodny z prawami fizyki. Jest to proces trudny i często pracochłonny, wymagający uwzględniania wielu szczegółów oraz szerokiej wiedzy technicznej. Rekonstrukcję i symulację wypadku, często wykonuje się przy wykorzystaniu profesjonalnych programów komputerowych, które poprawiają precyzję i zwiększają efektywność rzeczoznawcy, przy czym należy pamiętać, że programy te są wyłącznie sprawnym narzędziem w ręku profesjonalisty.

Symulowanie zdarzeń drogowych

Nasz warsztat pracy stanowią wyłącznie licencjonowane programy o standardach europejskich w szczególności:
– Program do symulacji wypadków drogowych PC- CRASH wersja 12.1, firmy DSD, Linz, Austria. (http://www.pc-crash.com)
– Program do symulacji ruchu i zderzeń pojazdów V-SIM wersja 4.0.12, firmy CYBID, Polska.
– Program do tworzenia środowiska 3D Agisoft PhotoScan
– Program do ortorektyfikacji zdjęć (fotogrametrii) Cybid PHOTORECT wer. 1.1.0
– Program do analizy czasowo-przestrzennej ruchu dla potrzeb wspomagania rekonstrukcji wypadku drogowego Cybid TITAN wersja 2.0.12 z animacją 2D i 3D

Pomiary dynamiki samochodu

Do wspomagania rekonstrukcji i badań w zakresie ruchu pojazdów wykorzystujemy urządzenie Vbox Sport firmy Racelogic zajmującej się produkcją urządzeń do pomiarów dynamiki samochodów. Z wykorzystaniem tego urządzenia możemy zbadać opóźnienie hamowania, które później można wykorzystać w rekonstrukcji.

Fotografie z wysokości

Podczas badania miejsca wypadku wykonujemy fotografie lotnicze przy pomocy „drona”, które pozwalają na dokładną inwentaryzację widocznych śladów mających związek z opiniowanymi wypadkami.

W przypadkach, których zachodzi konieczność ustalenia wzajemnej widoczności uczestników zdarzenia, tworzymy wirtualne środowisko 3D stworzone z chmury punktów, które następnie importujemy do programów symulacyjnych. Tak wykonana symulacja precyzyjnie odtwarza warunku zdarzenia drogowego. Programy umożliwiają wykonanie wizualizacji 3D przeprowadzonych rekonstrukcji w postaci filmów obrazujących ich przebieg.

Zakres naszej działalności umożliwia:
– rekonstrukcję zderzenia z udziałem samochodów (osobowe, ciężarowe, zespoły pojazdów)
– rekonstrukcję zderzenia z udziałem pojazdów jednośladowych (rowery, motorowery, motocykle,
– analizę zderzenia pojazdów samochodowych z innymi uczestnikami ruchu (obiekty kinematyczne)
– rekonstrukcję z udziałem pieszych – z wykorzystaniem wielobryłowych modelów,
– rekonstrukcję w warunkach zmniejszonej widoczności,
– symulację ruchu osób wewnątrz pojazdu (ustalanie osoby kierującej pojazdem w chwili wypadku,
– symulację ruchu pojazdów i ich ładunków,
– symulację awarii pojazdów (przemieszczenie koła, utrata ciśnienia, przerwanie sprzęgu)
– zdarzenia drogowe pozorowane (korelację uszkodzeń, weryfikacja prawdziwości zdarzeń)

Projekt i realizacja:© 2021 Webtom.pl /strony www Piła