Kalkulacje Naprawy

Likwidacja szkód komunikacyjnych

Miałeś kolizję lub wypadek drogowy?
Nie zgadzasz się z wyceną kosztów naprawy wykonaną przez ubezpieczyciela?

Zajmujemy się weryfikacją takich kosztorysów pod kątem prawidłowości ich wykonania. Z doświadczenia zawodowego wynika, że znaczna część kalkulacji wykonanych przez towarzystwa ubezpieczeń są wykonane nieprawidłowo, a w szczególności zawierają:

Niepełny zakres uszkodzeń. Często w procesie likwidacji szkody, ubezpieczyciel wykonuje kosztorys w oparciu o dostarczone fotografie przez właściciela pojazdu, które nie obrazują pełnego zakresu oględzin. W takich przypadkach często dochodzi do uszkodzeń elementów które nie są widoczne bez demontażu danej części.

Zaniżone stawki roboczogodzin. W procesach likwidacji szkód komunikacyjnych metodą kosztorysową widoczny jest brak jakichkolwiek obiektywnych kryteriów określania stawek za roboczogodzinę prac mechaniczno-blacharskich i lakierniczych. W przypadku kwalifikacji szkody jako całkowitej zakłady ubezpieczeń stosują stawki obowiązujące w autoryzowanych stacjach obsługi lub nawet właściwe dla pojazdów marek Premium; w przypadku szkód częściowych ubezpieczyciele stosują stawki za roboczogodzinę znacznie odbiegające (mniejsze) od tych stawek. Ubezpieczyciele, pomimo zapewnień, że stosowane przez nich stawki są stawkami rynkowym, nie są w stanie przedstawić żadnych dowodów potwierdzających to stanowisko.

„Odchylenie” materiałów lakierniczych co w praktyce oznacza uwzględnienie 67% koniecznych materiałów. Proceder ten nie żadnego logicznego uzasadnienia. Lakiernik malujący pojazd „pod jabłonką” zużywa tyle samo lakieru, co w profesjonalnej lakierni (nawet więcej).

Brak materiałów drobnych (normaliów) w standardowej kwocie 2% ceny części zamiennych.
Zastosowanie „urealnienia” czyli „amortyzacji” części Poszkodowany musi kupić część nową, za pełną cenę, którą należy mu zwrócić
Stosowanie części o niskiej jakości. Zastosowanie taniego Chińskiego zamiennika nie odtworzy stanu z przed wypadku, a dodatkowo spowodować może zagrożenie dla użytkowników pojazdu i pieszych. Ponadto zastosowanie taniego zamiennika spowoduje znaczna utratę wartości pojazdu. Przy następnej kolizji ubezpieczyciel zapewne skrupulatnie wykaże, że użyte części były tanimi zamiennikami. Wypada jeszcze raz dobitnie podkreślić, że zamienniki dostępne w handlu w szczególności „PJ” i niższej klasy nie spełniają kryterium pełnowartościowych części zamiennych. Przede wszystkim nie mają atestów (jakości, parametrów, bezpieczeństwa, wytrzymałości itd.) ani homologacji producenta pojazdu. Opiniujący na przełomie swojego doświadczenia zawodowego nie spotkał się z prawdziwym i ważnym atestem czy homologacją takiej części.

Wycena szkód powypadkowych

Po zweryfikowaniu kosztorysu, w kolejnym etapie dokonujemy rzeczoznawczych oględzin pojazdu, na podstawie których ustalmy rzeczywisty zakres uszkodzeń. Następnie wykonujemy szczegółową dokumentację fotograficzną zinwentaryzowanych uszkodzeń oraz wykonujemy własny kosztorys naprawy z wykorzystaniem programów komputerowych, AUDATEX i EUROTAX. Tak wykonana ekspertyza stanowi jednoznaczny i niepodważalny dokument o ubieganie się o zwrot pełnej wartości szkody.

Projekt i realizacja:© 2021 Webtom.pl /strony www Piła