Pojazdy Zabytkowe

Pojazdy Zabytkowe

Zajmuje się kompleksową obsługą przy opiniowaniu pojazdów zabytkowych i unikatowych. Po wstępnej weryfikacji pod kątem spełnienia warunków dla pojazdów zabytkowych i unikatowych, wykonuję rzeczoznawcze oględziny pojazdu i sporządzam opinię techniczno – historyczną oraz tzw. białą kartę, czyli Karty Ewidencyjnej Zabytku Ruchomego, która potwierdza oryginalność głównych podzespołów pojazdu. Tak przygotowaną dokumentację składam w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków, który po szczegółowej analizie wpisuje opiniowany pojazd na listę zabytków. Po potwierdzeniu wpisu od Konserwatora, należy wykonać badanie techniczne w okręgowej stacji kontroli pojazdów. Do przeprowadzenia badania technicznego sporządzam wniosek o przeprowadzenie badania zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi.
Z racji wykonywanego zawodu diagnosty samochodowego, wykonam badanie techniczne, co ostatecznie zakończy kompletację niezbędnej dokumentacji.
Z tak sporządzoną dokumentacją właściciel pojazdu udaje się do wydziału komunikacji.

Pojazd zabytkowy

1. powinien posiadać co najmniej 30 lat i musi być (w modelu) nie produkowany od lat 15,
2. powinien posiadać minimum 75% zachowanych części oryginalnych (w tym główne podzespoły),
3. pojazd mający mniej niż 30 lat o ile jest egzemplarzem unikalnym (wyjątkowe rozwiązania konstrukcyjne i jednostkowa produkcja), powinien się charakteryzować przynajmniej jedną z niżej wymienionych cech: posiada unikalne rozwiązania konstrukcyjne, dokumentuje ważne etapy rozwoju techniki motoryzacyjnej, związany był z ważnymi wydarzeniami historycznymi, użytkowany był przez osoby powszechnie uznane za wyjątkowo ważne, ma związek z ważnymi osiągnięciami sportowymi, posiada oryginalne wykonanie lub został odrestaurowany, został odtworzony wiernie, zgodnie z technologią z okresu jego produkcji.

Projekt i realizacja:© 2021 Webtom.pl /strony www Piła